Hledat
|

Europoslanci nezastavili možnost postihu za držení olověného střeliva a olůvek

Tiskové zprávy   |  25.11. 2020

Brusel – Evropským parlamentem bohužel neprošla námitka (292:365) ohledně legislativy zakazující i jen držení olověného střeliva a rybářských olůvek v okruhu 100 metrů od mokřadů, kterým je podle nové příliš expanzivní definice i jakákoliv dočasná vodní plocha vzniklá po dešti. Námitku pomohl k hlasování prosadit europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), protože prováděcí akt v dané podobě považuje za legislativní paskvil, který k lepší ochraně přírody nepomůže.

Tématikou olova se Evropská komise podle původních informací začala zabývat kvůli tomu, že zákaz používání olova v mokřadech nebyl jasně uzákoněný úplně ve všech zemích EU a byla snaha sjednotit legislativu. Pro Česko to nemělo nic znamenat, protože zde zákaz pro mokřady existuje už mnoho let a je plně respektován střelci i rybáři.

Komise ale naprosto neúměrně rozšířila definici mokřadu a za trestné označila i jen držení olověného střeliva a rybářských olůvek 3 hektary od jakékoliv, byť dočasné vodní plochy. Postižitelná tak bude i třeba pouhá cesta na podzemní střelnici za deštivého dne, což k lepší ochraně přírody vůbec nepomůže,“ vysvětluje europoslanec Tomáš Zdechovský, který pomohl prosadit k hlasování námitku, aby se prováděcí akt vrátil k přepracování do komisního výboru REACH.

Ve výboru REACH byl prováděcí akt schválen až napočtvrté po řadě skandálů. Ve výboru europarlamentu pro životní prostředí (ENVI) návrh Komise následně prošel jen těsně, na plénu už byl pravděpodobně i kvůli vzdálenému hlasování rozdíl větší. „Kolegové předně z levicových frakcí nad věcí očividně uvažovali jen tak, že olovo je za určitých podmínek toxické a zákaz se zdá být logický. Je ale jasné, že si naprosto nepřečetli konkrétní podobu skutečně zmetkového prováděcího aktu a absolutně se nezamysleli nad jeho velmi negativními důsledky pro praxi,“ je přesvědčen Zdechovský.

Stav už je nezvratný

Tím, že námitka na plénu neprošla, už neexistuje žádný opravný prostředek, protože se v tomto případě nejedná o standardní legislativu, ale o prováděcí právo EU. Během pár týdnů tak pouze Komise novelizuje přílohu nařízení REACH, které je přímo závazné i bez souhlasu národních parlamentů a implementace. Bude pouze existovat přechodné období 2 let.

Nyní můžeme soustředit své síly už jen na zastavení dalšího plánovaného návrhu Komise ke kompletnímu zákazu olova i mimo široce definované mokřady u kulového, puškového, malorážkového střeliva, olověných diabolek a broků do vzduchovek i rybářských olůvek, který má Komise prostřednictvím agentury ECHA představit začátkem příštího roku,“ sděluje dále Zdechovský, pro něhož je zastavení tohoto návrhu prioritou.

EU vytvořila a dále posouvá legislativu, kdy se k běžnému olovu přistupuje jak k extrémně nebezpečnému radioaktivnímu odpadu, což absolutně nemá opodstatnění!“ shrnuje závěrem Zdechovský, který dlouhodobě prosazuje nutnost zásadní reformy EU, pokud má projekt dále fungovat.

Jitka Fialová

Více informací:

1) Podrobnosti k prováděcím aktům:
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_cs
2) Legislativu pro výbor REACH psala nezisková organizace Birdlife:
https://zdechovsky.eu/aktuality/podali-jsme-stiznost-na-komisi-ve-veci-regulace-oloveneho-streliva
3) Celý proces projednání legislativy byl velmi netransparentní a nestandardní, na níže uvedený otevřený dopis nepřišla od června 2020 odpověď:
https://zdechovsky.eu/aktuality/otevreny-dopis-komisi-kvuli-planovanemu-zakazu-olova-narizeni-reach-nemuze-byt-pouzito-na-myslivce-jakozto-spotrebitele
4) Zdechovský ve věci opakovaně zasílal Komisi interpelace a upozorňoval na nedomyšlenost návrhu:
Září 2019: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002763_CS.html
Únor 2020: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000744_CS.html
Duben 2020: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002468_CS.html
5) Další podrobnosti k procesu schvalování:
https://zdechovsky.eu/aktuality/eu-olovo-a-politika