Hledat
|

Musíme posílit soběstačnost v oblasti výroby léků a čipů, míní europoslanec Zdechovský

Rozhovory a články   |  16.01. 2024

Chce snižovat byrokratické překážky pro malé a střední podnikatele a posílit soběstačnost a odolnost Evropy před vnějšími hrozbami. Nepřehlédnutelný europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský letos kandiduje do Evropského parlamentu znovu (na čtvrtém místě kandidátky Spolu a jako lídr lidovců). V anketě Zdravotnického deníku potvrdil, že má výhrady k současné podobě migrační dohody. Podporuje ale evropský prostor pro zdravotní data (EHDS). Pochybuje, že se stihne ještě do konce současného volebního období schválit farmaceutický balíček. „Byl by to malý zázrak“ dodává.

Jaká budou podle Vás tři nejvýznamnější témata předvolební kampaně do Evropského parlamentu v České republice?

Jednoznačně bezpečnost a s ní spojená migrace, udržitelné životní prostředí, respektive pragmatičtější přístup ke Green dealu, a určitě zlepšení ekonomické situace. Vedle toho budeme nadále řešit podporu Ukrajiny.

Které tři největší úkoly se rýsují před nově zvoleným Evropským parlamentem? Kterým agendám by se měl prioritně věnovat a přinést celoevropské řešení?

Je nutné snížit byrokratické překážky pro malé a střední podniky a podnikatele, nastavit podmínky, které zjednoduší celý proces, a hlavně budou předvídatelné. Firmy budou vědět, co čekat a že se nic nebude měnit. Házení klacků pod nohy musí skončit, stejně jako nadměrné papírování a razítkování. Poslední roky byly evropské firmy pod obrovským tlakem, musí cítit od úředníků a politiků, že přijdou lepší časy a že jim tyto podmínky zajistíme. Dále musíme posílit soběstačnost v oblasti výroby léků či čipů, které jsou potřebné pro výrobu elektroniky. To jsou oblasti, kde nás tlačí bota. Potřebujeme pořádně nakopnout evropskou ekonomiku v důsledku posledních krizí.

Na které tři prioritní otázky by se měla zaměřit nová Komise a s jakými návrhy by měla přijít?

Vedle toho, co jsem zmínil v předešlé otázce, vidím jako stěžejní posílení soběstačnosti a odolnosti před vnějšími hrozbami. Nové vedení Komise by se mělo soustředit na podporu obranného průmyslu, protože pokud chceme žít v míru, musíme umět odstrašit potenciální narušitele, kterými jsou Rusko a Čína. A pak samozřejmě zajistit kritickou infastrukturu, která musí zůstat v rukou států EU. Musí také přijít s realističtějšími návrhy v oblasti Green dealu a lepšími migračními a azylovými pravidly.

Kterou evropskou legislativu, schválenou v průběhu současného funkčního období EP, považujete za nejpřínosnější a proč? (Ideálně příklad 3 směrnic nebo nařízení)

Vypíchnu tři, které jsme schválili v Evropském parlamentu v posledním půl roce, protože je považuji za důležité. V médiích se o nich příliš nemluvilo.

V prosinci 2023 jsme schválili nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data. Tato legislativa má zpřístupnit pacientům v celé EU osobní zdravotní údaje a umožnit zdravotnickým pracovníkům nahlédnout například do pacientských souhrnů, elektronických receptů, snímků a laboratorních výsledků. Novinek je tam ale víc a osobně si myslím, že je to krok správným směrem.

Na konci roku jsme také schválili vytvoření rámce EU pro bezpečné a udržitelné dodávky kritických surovin. Chceme EU konkurenceschopnější a nezávislejší.

Za důležitou pak považuji i schválenou směrnici o společných pravidlech na podporu oprav zboží. Obsahuje nová opatření na posílení práva na opravu a udržitelné spotřeby. Chceme být lídrem v oběhovém hospodářství a tohle je krok, který tomu pomůže. Jedná se o smysluplný návrh, který i pomůže životnímu prostředí. Proč hned vše vyhazovat, když to lze opravit.

Kterou stěžejní legislativu by měl současný EP a členské státy v tomto funkčním období dotáhnout ještě do konce a proč?

Jednoznačně migrační dohodu. Nelegální migrace je aktuálně problém číslo jedna. Sílí hlasy extremistů a populistů, kteří upozorňují na pomalý a zbabělý přístup EU a lídrů členských států. Nejsem však nadšený ze současné podoby migrační dohody, kde je několik špatných bodů. Je nutné si ale počkat na finální text. Nicméně si nemyslím, že tato dohoda bude něčím, co zastaví nebo alespoň rapidně sníží počty migrantů do Evropy. Z mého pohledu je nutné přitvrdit jak v oblasti azylové procedury, tak i v rychlejším navracení migrantů.

Hrozí, že nebude dotažen do konce některý ze zásadních aktuálně projednávaných legislativních návrhů a bude se jim muset zabývat nový EP? Který? Proč?

Nestihne se projednat velké množství legislativních návrhů. Tuším, že jich ji v procesu přes 100. Musíme prioritizovat. Na dotažení je krátká doba zhruba čtyř měsíců, pak už se vše bude točit kolem kampaně do Evropského parlamentu. Belgické předsednictví chce dotáhnout klíčové návrhy, mezi které patří například zmiňovaná migrační dohoda.

Bude se muset s některým tématem začít s novou Komisí a novým EP od nuly?

Bude záležet, jestli se o těch, které se projednat nestihnou, bude jednat po ustavení nových členů Evropského parlamentu a Evropské komise, či ne. V rukou to budou mít šéfové frakcí Evropského parlamentu, kteří řeknou, tohle bychom chtěli řešit, tohle ne. Některé určitě spadnou pod stůl, na další se naváže. V tuto chvíli ale nedokážu říct, které to budou. Bude záležet také na složení Evropského parlamentu. Které frakce posílí a které oslabí.

Je šance, že se stihne projednat a schválit farmaceutický balíček?

Nemyslím si, že by se to podařilo stihnout projednat. Nechci házet flintu do žita, ale jde o poměrně rozsáhlou legislativu, na kterou je potřeba více času. Byl by to malý zázrak, kdyby se to stihlo. Bude to na novém Evropském parlamentu.

Jakou důležitost přikládáte otázce unijní úpravy délky ochrany patentových práv u léčiv, podporující investice do farmaceutického výzkumu, a tlaku na inovativní farmaceutické firmy, aby dodávaly léčiva také do středně velkých/menších zemí EU, které nepatří k nejbohatším členským zemím?

Bezesporu se jedná o důležitý návrh, který by snížil byrokracii či zavedl tolik potřebnou digitalizaci. Těch důležitých aspektů je ale víc. Věřím, že státy EU se dohodnou na výsledné podobě.

Zdroj: Zdravotnický deník

https://www.zdravotnickydenik.cz/2024/01/musime-posilit-sobestacnost-v-oblasti-vyroby-leku-a-cipu-mini-europoslanec-zdechovsky/Chce snižovat byrokratické překážky pro malé a střední podnikatele a posílit soběstačnost a odolnost Evropy před vnějšími hrozbami. Nepřehlédnutelný europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský letos kandiduje do Evropského parlamentu znovu (na čtvrtém místě kandidátky Spolu a jako lídr lidovců). V anketě Zdravotnického deníku potvrdil, že má výhrady k současné podobě migrační dohody. Podporuje ale evropský prostor pro zdravotní data (EHDS). Pochybuje, že se stihne ještě do konce současného volebního období schválit farmaceutický balíček. „Byl by to malý zázrak“ dodává.