Hledat
|

Otevřený dopis Komisi kvůli plánovanému zákazu olova: Nařízení REACH nemůže být použito na myslivce, jakožto spotřebitele

Aktuality   |  18.06. 2020

aktuálním návrhu Komise, jehož cílem je omezit používání olověného střeliva, je po myslivcích a lovcích požadováno, aby střelivo nejen nepoužívali, ale ani jej nenosili s sebou při lovu v mokřadech a dokonce, aby jej ani nedrželi v okruhu 100 metrů od mokřadů, kterým může být kvůli příliš široké a nejasné definici i kaluž po dešti.

Jenomže nařízení REACH, přes které chce Komise tohoto stavu dosáhnout, je určeno pouze pro komerční provozovatele a má zajistit, aby chemikálie neovlivnily nepříznivě lidské zdraví nebo životní prostředí. Nicméně myslivci a lovci jsou jen spotřebitelé, nejsou výrobci ani dovozci a nařízení REACH se proto na ně nemůže vztahovat. Návrh, který Komise předkládá, tak je v rozporu s jasným zněním a cíli nařízení REACH a jednalo by se o bezprecedentní rozšíření oblasti působnosti nařízení REACH.

Poslal jsem proto Komisi otevřený dopis, kdy je na tuto skutečnost upozorňuji a doufám, že jej zváží ještě před zasedáním výboru REACH 23. června 2020.

Tomáš Zdechovský