Search
|

Internship in European Parliament

Would you like to meet closely the dynamic working environment of the European Parliament? Do you want to take part in important political negotiations and explore activities of a politician? Internship at our office could be an ideal opportunity! You would be monitoring the work in relevant parliamentary committees, provide organisational support to the team and communicate with media and other stakeholders. There is no way you would be making a coffee for us, that is our own business. The internship usually takes about 3-6 months and is reimbursed to cover your living costs in Brussels. Thank you for your interest and we are looking forward to get in touch with you. In case you have not made your mind yet, go ahead and read about the experience of our former trainees.

European parliament
Pavel Faus

Pavel Faus

August 2018 - December 2018

V bruselské kanceláři Tomáše Zdechovského jsem jako stážista pracoval čtyři měsíce. Výraz pracoval se skutečně hodí, neboť mi pan Zdechovský i celý jeho tým umožnil plné zapojení do všech probíhajících aktivit. Jako opravdový člen týmu jsem měl možnost nahlédnout do tvorby evropské legislativy, účastnil jsem se řady setkání se zahraničními delegacemi, a také se pomáhal s přípravou projevů a písemných vyjádření publikovaných na stránkách pana poslance. Práce v kanceláři Tomáše Zdechovského rozhodně není jednotvárná a nejde o obsluhování kopírky! 

Rád bych také vyzdvihl profesionální, a zároveň přátelskou atmosféru celého týmu, díky které mi ani trochu nevadilo chodit do práce brzy ráno a vracet se občas skutečně pozdě večer. Kancelář zkrátka pracuje, dokud není splněno. 

Stáž bych určitě doporučil všem, kteří studují mezinárodní vztahy, evropská studia nebo politologii a mají zájem srovnat teoretické znalosti z učebny se skutečnou praxí v institucích EU. Kancelář Tomáše Zdechovského Vám toto srovnání skutečně umožní!

Petr Tomčiak

Petr Tomčiak

January 2020 - March 2020

V září roku 2019 jsem jako obvykle přemýšlel, jak si zpestřit vysokoškolské studium, jak získat nové zkušenosti a něco se naučit. Odpověď jsem našel na webových stránkách Tomáše Zdechovského – byla to nabídka stáže od ledna 2020. Po krátkém váhání jsem se poslední možný den přihlásil a na konci výběrového řízení jsem se dozvěděl, že poletím do Bruselu.

Přišel první pracovní den. Seznámil jsem se budovou Parlamentu a dostal jsem přístupové heslo a své pracovní místo. Tehdy to celé začalo. Až do konce mojí stáže nebyla chvíle, kdy bych se mohl nudit, nebo že bych nevěděl, co mám dělat. Spousta dokumentů k pročtení, příprava podkladů, či pozměňovacích návrhů, nebo každodenní vyřizování mailové korespondence. Práce bylo dost, ale jak se říká: „Když práce baví, je hned z půlky hotovo.“ 

Když zrovna nebyl pracovní den a také nepršelo, poznával a ochutnával jsem Brusel. Tady je nutno podotknout, že Brusel není město „pro dietáře“. S vůni hranolek, waflí a čokolády na každém rohu se, pokud nemáte silnou vůli, hubnout skutečně nedá. 

Čas utíkal nestandartně rychle a najednou byla stáž u konce. Během tří měsíců jsem se toho mnoho naučil a spoustu pochopil. Dostal jsem možnost pracovat jako integrální součást týmu a podílet se na skutečné práci europoslance. Jednoduše zkušenost, která vydá za několik semestrů ve škole.

Ondřej Sojka

Ondřej Sojka

January 2020 - April 2020

Zaslat přihlášku do výběrového řízení do kanceláře europoslance Tomáše Zdechovského pro mě bylo velkou výzvou. Jako student druhého ročníku bakaláře, tudíž de facto maturant, jsem měl obavu z nedostatku kvalifikace. K mému velkému, a nutno říct nadmíru příjemnému překvapení jsem úspěšně složil všechny přijímací testy, a e-mail z Evropského parlamentu s potvrzením stáže jsem dlouhé desítky minut nevěřícně pročítal a hledal ono pověstné „ale“.

Dne 6. ledna jsem nastoupil na stáž v Evropském parlamentu do kanceláře koordinátora frakce EPP ve výboru CONT a místopředsedy výboru EMPL. Na rozkoukání nebyl čas, celý tým mě bez zbytečných odkladů vrhl přímo do víru parlamentní práce, o kterou od samého začátku věru nouze nebyla. Po stážistech je požadovaná vysoká míra profesionality, iniciativy, notná dávka kreativity a zejména vlastní zápal pro věc. Odměnou jim je neméně profesionální zacházení a pocit, že jsou doopravdy funkčním kolečkem toho promazaného stroje, kterým tato kancelář bez sebemenších pochyb je.

Zkušenosti, které mi stáž dala, v žádných knihách či učebnicích nezískám. Jsem proto nesmírně věčný, že jsem měl možnost zažít Europarlament na vlastní kůži. Tak dynamické pracoviště s tak různorodou a tolik zodpovědnou prací nikde jinde nenajdete. 

Victor Peter Corrado Cemus

Victor Peter Corrado Cemus

září 2020 - únor 2021

Čtyři týdny neplacené stáže, během které tak nanejvýš zjistím, jak funguje kávovar? To rozhodně nehrozí v kanceláři Tomáše Zdechovského! I když je kávovar důležitou součástí vybavení – obzvlášť během dnů, kdy se celý tým ani na chvilku nezastaví – naučíte se zde mnohem víc než na kdejaké jiné stáži. Sotva jsem v kanceláři strávil první dvě hodiny, už jsem doprovázel pana poslance na schůzi výboru. Okamžitě se tak stáváte plnohodnotnou součástí týmu.

Během pěti měsíců, které jsem mohl strávit v bruselské kanceláři, se mi naskytlo obrovské množství příležitostí učit se novým věcem, protože pan Zdechovský je jedním z nejaktivnějších europoslanců. Vždy je tady co dělat a mnohokrát se dostanete k důležitým úkolům a projektům, které vyžadují odpovědnost. Především jsem poznal praktickou náplň práce několika výborů a delegací EP.

I přesto ale o zábavu není nouze. Před vypuknutím druhé vlny koronaviru jsme organizovali také zábavné teambuildingové akce, abychom měli šanci se poznat i mimo práci. Každý, koho zajímá, jak se dělá politika v srdci Evropy, si najde své místo u pana europoslance Zdechovského a jeho bruselského týmu!

Martin Jakubek

Martin Jakubek

Září 2020 - Březen 2021

Stáž v kanceláři europoslance Tomáše Zdechovského byla napínavá od samého začátku. Přihlášku jsem objevil na poslední chvíli a nevěděl jsem, jestli ji stihnu poslat do deadlinu. A i když jsem pak postoupil do dalšího kola výběrového řízení, musel jsem si počkat další měsíce, protože právě v té době začala pandemie a státy postupně zavíraly hranice.

Nakonec ale vše klaplo a moje stáž mohla začít. Sice později, než jsem původně plánoval, ale na konci září jsem už byl v Bruselu. I přesto, že jsem musel první dva týdny strávit v karanténě, do práce jsem se mohl dát hned i díky vzdálenému přístupu. Rychlý přesun z kanceláří na práci z domova funguje, zdá se, velice dobře a všechna hesla, maily a přístupy fungovaly od prvního dne.

Díky širokému záběru pana europoslance jsem i já dostal šanci vyzkoušet si práci různého charakteru – stáž je skutečně výživná a nudit se nebudete ani chvíli. Dostanete se tady i k administrativní práci, ale především budete mít reálnou možnost uplatnit své znalosti v praktické politické práci. Já osobně jsem velice rád a vděčný za to, že mi byla svěřena zodpovědnost za jeden celý file. Díky tomu jsem mohl sledovat celý proces od příprav až po podávání pozměňovacích návrhů a kompromisů. Také práce na udělování absolutoria (tzv. discharge) je velká škola.

Neméně podstatnou částí práce je ale i skvělý tým, který vám poskytne podporu a rady ve všem, co budete během stáže potřebovat. Po půlroční stáži si dovolím říct, že jsem se cítil jako opravdový člen týmu a nepracoval jsem pouze s kolegy, ale i s přáteli. I díky profesionalitě, kreativitě a zodpovědnosti všech členů týmu dosahuje pan europoslanec tak skvělých výsledků v rámci parlamentní činnosti.

Pokud i vy chcete být součástí takového týmu, neváhejte si podat přihlášku do kanceláře Tomáše Zdechovského!

Patrik Dlužanin

Patrik Dlužanin

Listopad 2021 - Duben 2022

Ako funguje kancelária europoslanca alebo aký má jeho práca dopad? Päť mesiacov v Európskom parlamente mi prinieslo mnoho zaujímavých skúseností, ktoré mi dokonale doplnili teoretické znalosti o fungovaní európskych inštitúcií.

V tejto skvelej kancelárii som bol od prvého dňa plnohodnotný člen tímu. Nielenže som sa hneď začal venovať všeobecnej činnosti kancelárie, ale čo chvíľa mi bola zverená autonómia na konanie v určitých právnych záležitostiach. Sledovať prácu europoslanca vo výboroch, delegáciách či parlamentnej frakcii a naplno pomáhať pri realizovaní programu tvorilo neoddeliteľnú súčasť mojej stáže. Najpodstatnejšie je, že stážista si môže vybrať smerovanie a tým pádom využiť naplno svoje teoretické a praktické znalosti, či sa už jedná o politiku, komunikáciu alebo právo.

Taktiež nemôžem zabudnúť na skvelý tím, ktorý mi bol oporou v mnohých pracovných činnostiach a od ktorého som sa dokázal priučiť mnohým novým znalostiam. Vďaka tejto stáži som dokázal posunúť môj profesijný život na ďalšiu úroveň. 

David Uvíra

David Uvíra

Listopad 2021 - Duben 2022

Možnost strávit pět měsíců v bruselské kanceláři europoslance Tomáše Zdechovského vnímám jako neocenitelnou zkušenost. Již při příjezdu máte šanci poznat přátelský a profesionální tým, který vás seznamuje s konkrétní agendou, a vy se ihned stáváte jeho plnohodnotným členem.

Práce byla skutečně dynamická, díky rozsáhlé aktivitě pana europoslance máte možnost odhalit zákulisí fungování Evropského parlamentu z mnoha stran. Rozhodně se nejedná o stereotypní práci, každý den je jiný a nudit se tak určitě nebudete. Pravidelný monitoring jednání parlamentních výborů za fyzické účasti, příprava podkladových materiálů, zpracovávání výzkumných analýz, komunikace s médii a veřejností a celkové podílení se na bezproblémovém chodu kanceláře tvořily mou hlavní pracovní náplň.

V rámci stáže získáte komplexní vhled do legislativních procesů a celkového způsobu vyjednávání na půdě Evropského parlamentu a vy tak máte skvělou příležitost prohloubit své dosavadní teoretické znalosti. Během války na Ukrajině bylo taktéž přinejmenším fascinující sledovat postoje vrcholných evropských politiků z bezprostřední blízkosti a být svědkem usilovných jednání o společných krocích.

Pokud i vy chcete zažít Evropský parlament na vlastní kůži, objevovat krásy Bruselu a zažít přátelskou atmosféru s profesionálním zázemím, stáž v kanceláři europoslance Tomáše Zdechovského je tím správným místem pro vás.

Are you interested in internship in European Parliament? Let us know.