Hledat
|

Mé priority

Volby EP 2024   |  01.03. 2024

Čtyři oblasti, kterým se chci v Evropském parlamentu v příštím volebním období věnovat.

Bezpečná Evropa, silnější Česko

Bezpečnost našich dětí a vnuků musí být na prvním místě. Bezpečnostní výzvy, jako je terorismus, kybernetické hrozby, organizovaný zločin a migrace, mají přeshraniční charakter a vyžadují koordinovaný a společný přístup. Dlouhodobě prosazuji zpřísnění migračních a azylových pravidel a zajištění evropské obranyschopnosti před vnějšími hrozbami. O tom, kdo přijde do EU, musíme rozhodovat my, nikoliv pašeráci a převaděči. 

Spolupráce v oblasti bezpečnosti mezi členskými státy EU a dalšími partnery je nezbytná pro ochranu občanů, území a hodnot EU. Posilování bezpečnosti přispívá k udržení stability, prosperity a svobody v rámci Evropy a přispívá k budování důvěry mezi členskými státy. Když bude Evropa bezpečná, bude se dařit i Česku. 

Dotace potřebným, ne oligarchům!

Od začátku svého působení v Evropském parlamentu se zaměřuji kontrolou evropských peněz, jež směřují do jednotlivých členských států. Během svého mandátu jsem se účastnil mnoha parlamentní misí, na kterých jsme prověřovali zneužívání dotací z fondů EU. 

Důkladná kontrola evropských financí je klíčová z důvodu ochrany finančních zdrojů evropských daňových poplatníků. Efektivní monitorování a hodnocení projektů z fondů EU a zajištění transparentnosti a odpovědnosti při využívání těchto prostředků je nezbytné pro zabránění jejich zneužití. Cílem je zajistit, aby peníze daňových poplatníků měly maximální přínos pro evropskou společnost jako celek. 

Ochrana spotřebitele

Posílení práv spotřebitelů v Evropské unii je podle mého názoru klíčové pro zajištění spravedlivého a vyváženého obchodního prostředí. Tato opatření nejen chrání spotřebitele před nekalými praktikami a nedostatečnou kvalitou produktů a služeb, ale také podporují důvěru ve spotřební trh, což má pozitivní dopad na hospodářský růst. 

Posílená práva spotřebitelů zahrnují například transparentní informace o produktech a službách, právo na vrácení zboží nebo zrušení smlouvy v určitých situacích, ochranu před klamavou reklamou a právo na náhradu škody v případě vadného zboží. Posílení práv spotřebitelů je klíčové pro udržení rovnováhy mezi zájmy spotřebitelů a podniků a pro zajištění udržitelného a prosperujícího obchodního prostředí v EU.

Nastartujme ekonomiku a odstraňme byrokratické překážky

V novém volebním období se jako europoslanec chci zaměřit na posílení vnitřního trhu Evropské unie a vytvoření lepších podmínek pro evropské firmy, aby mohly úspěšně konkurovat firmám z USA, Číny či Indie. Nyní značně zaostáváme za světovými mocnostmi. 

Snížení byrokratické zátěže je klíčové, protože současná úroveň regulací a administrativy značně ztěžuje podnikání a inovace v EU. Zjednodušení procesů a odstranění překážek může přispět k větší flexibilitě a konkurenceschopnosti evropských podniků, což nakonec povede k hospodářskému růstu a tvorbě nových pracovních míst.