Hledat
|

Výsledky mé práce v EP

Volby EP 2024   |  01.03. 2024

Co se podařilo v tomto období

V uplynulých pěti letech jsem se věnoval celé řadě velmi různých témat, která nyní trápí Česko i celou Evropu. Týkala se především bezpečnosti, migrace a boje se zneužíváním evropských peněz. Pomáhal jsem řešil také mnoho problémů českých občanů.

Server EUmatrix.eu, který se věnuje analýzou práce evropských poslanců přes 15 let, mě vyhlásil za toto volební období 22. nejvlivnějším europoslancem z celkových 705! Z českých europoslanců jsem byl druhý za Ditou Charanzovou (6. celkově), která byla místopředsedkyní Evropského parlamentu. Do první stovky se dostalo pouze pět českých europoslanců. 

Banky mění postoj k obraně

V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině se pozornost v Evropě čím dál více zaměřuje na otázky týkající se obrany, společného postupu při obraně, účinnosti sankcí proti Rusku či boj s šířením ruské propagandy. O jedné věci nemůže být pochyb: Účinná obrana Evropy se neobejde bez zajištění vlastní obranné výroby. 

Rozvoji produkce v tomto odvětví však bránil jeden zádrhel. Mnohé banky odmítaly podporovat firmy vyrábějící obranný materiál pro Ukrajinu kvůli tomu, aby dosáhly vysokého hodnocení udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Proti tomu se samozřejmě zvedl odpor. 

Podával jsem loni na Evropskou komisi otázku ohledně taxonomie udržitelných aktivit a jejích dopadů na obranný průmysl a ptal jsem se i na to, zda EK považuje výrobu zbraní za společensky udržitelnou. Odpověď ze strany Komise zněla naprosto jednoznačně: Unijní pravidla na financování udržitelnosti nezavádějí žádná omezení ohledně financování žádného specifického sektoru.

Evropská unie tedy pod tlakem okolností omezení pro obranný průmysl přímo nezavedla. Vypadá to, že některé banky i s ohledem na postoj Komise a díky tlaku zvenčí začínají pomalu měnit svůj dosavadní postoj.

Řešení migrace

Jedním z témat, jímž se věnuji prakticky po celou dobu svého působení, je s bezpečností velmi úzce spjatá nelegální migrace. Obavy občanů z důsledků nelegální migrace jsou naprosto oprávněné a v současné době o nich slýcháme dennodenně. Proto bylo třeba problému věnovat zvýšenou pozornost. 

Soustředil jsem se na zavedení co nejúčinnějších pravidel v boji s nelegální migrací. V této oblasti existuje obrovský tlak zvláště ze strany levice, která se často snaží znemožnit vymáhání práva v této oblasti. Velký problém představovala i činnost různých neziskovek spolupracujících s pašeráky. 

U legislativy týkající se migrace jsem celkově za tento mandát navrhl přes 1900 pozměňovacích návrhů! Podílel jsem též se na vyjednáváních o mezinárodní spolupráci s třetími zeměmi na kontrole migrace- Úspěšná byla např. dohoda o spolupráci při kontrole hranic uzavřená v roce 2023 s Mauritánií. 

Kontrola evropských peněz

Další velkou oblastí byla kontrola využívání peněz z rozpočtu EU. Část volebního období jsem působil jako místopředseda finančního výboru CONT, kde jsem se zaměřoval hlavně na evropské dotace. Práce ve výboru pro rozpočtovou kontrolu má důležitou funkci, protože dohlíží na to, aby byly peníze z rozpočtu EU využity správně.  

Za zmínku stojí např. mise v Česku, která řešila střet zájmů Andreje Babiše při jejich využívání. Absolvoval jsem také inspekční cesty na sousední Slovensko. Zde se zjistilo zneužívání přímých zemědělských plateb. Místo malých farmářů získal dotaci podvodem velký holding. Odhaleny byly i případy, kdy daňoví poplatníci přispívali na údajné pěstování zeleniny na betonových parkovištích nebo hřbitovech.

Bezpečnostní konference

Mnohé z vás asi překvapí, že témata bezpečnosti a kontroly evropského rozpočtu mohou mít mnoho společného. Evropské peníze totiž mohou končit i u organizací, které vážně narušují bezpečnost Evropy a jejích obyvatel.  A právě to se řešilo na velké konferenci na téma radikalizace a extremismus, kterou jsem pořádal v Evropském parlamentu.  Vedle ředitelky Frontexu nebo zástupce ředitelky Europolu na konferenci k tématu islámského terorismu zasvěceně promluvili i velvyslanci Egypta, Tuniska, Pákistánu a Srí Lanky. 

Část evropských peněz určených na podporu mládeže totiž končila u teroristických a extremistických organizací. Celkem jde o desítky milionů eur. Důvodem byla právě nedostatečná kontrola. Vyšetřování ukázala, že evropské peníze čerpaly na první pohled nevinně vyhlížející organizace napojené na radikální islamisty, např. Muslimské bratrstvo, považované v mnoha zemích za teroristickou skupinu. Hlavní poznatek, který si odnesli účastníci konference, byl jasný: Evropská unie si financuje vlastní hrozbu. 

Právě díky této konferenci se podařilo otevřít jedno velmi důležité téma a dosáhnout posunu. Předtím se příliš neřešilo nebezpečí, které tyto organizace představují.

Další aktivity v EP – Covid-19, Green deal, …

Evropě se nakonec podařilo zvládnout covid. V té době jsem usiloval o pomoc při vypořádání se s pandemii, a to dvěma způsoby. Jednak v rámci parlamentní práce ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci, kde jsme schvalovali ze zvláštních fondů rychlou pomoc pro rekvalifikaci lidí, kteří byli kvůli covidu propuštění, ale i osobně. Během covidové pandemie jsem pomáhal jako dobrovolník ve zdravotnických zařízeních, která byla v té době enormně vytížená vysokým počtem nemocných.   

V tomto období se velmi řešila i otázka změny klimatu v rámci tzv. Green Dealu. Bohužel byla řada návrhů ideologicky zabarvená a nebrala v potaz např. dopady na ekonomiku a životní úroveň obyvatel. Podporoval jsem proto změny v návrzích. 

Jsem rád, že zvláště hlasy z východní zemí EU se podařilo dosáhnout zařazení jádra mezi dočasně udržitelné zdroje a byl zmírněný původní zákaz nových vozů se spalovacími motory od roku 2035. Spalovací motory budou moci být nadále, pokud budou spalovat syntetická paliva. Navíc v příštím volebním období bude ještě šance mnohé věci změnit. Dokonce se uvažuje na přehodnocením zákazu spalovacích motorů po roce 2035, minimálně se k tomu musí v roce 2026 Evropská komise vrátit.

Jsem rád, že zvláště hlasy z východních zemí EU se podařilo dosáhnout zařazení jádra mezi dočasně udržitelné zdroje a byl zmírněný původní zákaz nových vozů se spalovacími motory od roku 2035. Spalovací motory budou moci být nadále, pokud budou spalovat syntetická paliva. Navíc v příštím volebním období bude ještě šance mnohé věci změnit. Dokonce se uvažuje o přehodnocení zákazu spalovacích motorů po roce 2035, minimálně se k tomu musí v roce 2026 Evropská komise vrátit.

Návrhy z oblasti Green dealu, které šly proti českým občanům, jsem nepodpořil. Ať už to byl zákaz výroby aut se spalovacími motory od roku 2035 či směrnice o snížení energetické náročnosti budov, který nutí občany investovat obrovské prostředky do rodinných domů postavených v 70. či 80. letech, aby se svou energetickou náročnost snížily. Pro mnoho lidí to může být likvidační.

Výbor AFET 

Působil jsem také ve výboru pro zahraniční věci (AFET). Účastnil jsem se řady meziparlamentních delegací. Jako předseda delegace pro vztahy se středoasijskými zeměmi jsem měl na starost rozvíjet a prohlubovat vztahy se státy v tomto regionu. Díky své poloze i nerostnému bohatství získává tato oblast na důležitosti a EU tomu musí přizpůsobit svoji politiku. 

Právě středoasijské země se mohou stát významnými partnery v dodávkách strategických surovin poté, co Evropa začala kvůli válečným událostem na Ukrajině usilovat o vymanění se z energetické závislosti na Rusku. Ve vztazích s Kazachstánem, rozlohou největší z těchto zemí, se podařilo dosáhnout výrazného posunu. Kazachstán má veliký zájem na tom, aby na něj neměly takový vliv dvě sousední velmoci – Rusko a Čína. Z další spolupráce mohou nepochybně těžit jak vláda v Astaně, tak i celá Evropa.

Romská problematika

Spolu se slovenským kolegou Petrem Pollákem jsme rozjeli projekt HERO, který má pomoci zlepšit životní podmínky osob žijících na okraji společnosti, především (a nejen) Romů. Je založený na financování vlastního bydlení prostřednictvím spláceného úvěru. 

Podmínkou je, že žadatelé budou legálně zaměstnáni, děti budou chodit do školy a budou dům pravidelně splácet. Jedná se o projekt svépomocné výstavby. Má pomoci budovat jejich dovednosti a uplatnit je na trhu práce Dosavadní výsledky na Slovensku jsou více než uspokojivé. Věřím, že úspěch bude mít i v dalších zemích.   

Pronásledování křesťanů

Mimo to jsem se v Evropském parlamentu jsem se věnoval i dalším aktivitám, např. závažnému, ale v Evropě bohužel velmi opomíjenému tématu pronásledovaných křesťanů. Jsem proto rád, že se letos podařilo schválit rezoluci, která mimo jiné odsoudila masakr křesťanů v Nigérii. 

Česká stopa v Bruselu

Práce europoslance nezahrnuje jen rozhodování o nové evropské legislativě, účast na zasedáních, práci ve výborech či cesty v rámci různých delegací. Mám radost z akcí, které jsem pořádal v Evropském parlamentu a výrazně pomohly zviditelnit Česko. Třeba výstava fotografií Václava Havla, jejichž autorem je v Belgii žijící český fotograf Jiří Jírů.

Do Bruselu se mi také podařilo přivézt pravý český vánoční strom, čtyřmetrovou českou jedli ze Žďáru nad Sázavou od společnosti Kinský s 400 ozdobami od české sklárny Koulier. Bylo to vůbec poprvé, kdy jsme měli v Evropském parlamentu vánoční stromek z Česka.

Pomoc českým řidičům kamionů

Kromě činnosti v Evropském parlamentu jsem se věnoval také řadě záležitostí týkajících se přímo Česka a jeho občanů: Zaměřil jsem se na pomoc našim občanům a podnikatelům v nesnázích. Zvláště českým kamioňákům, kteří se v zahraničí octli v nesnázích. Nejčastěji se jednalo o řidiče nákladních vozů v pobrexitové Velké Británii. 

Vyskytly se případy zadržovaní českých kamionů za údajné pašování migrantů, kteří bez jejich vědomí vnikli do nákladového prostoru. Původní tresty pro autodopravce byly často likvidační, proto jsem rád, že se v řadě případů po mé intervenci podařilo dosáhnout alespoň zmírnění trestů.  

Pomoc Čechům v zahraničí

Podílel jsem se na jednáních o pomoci dvěma zadrženým českým občanům Markétě Všelichové a Miroslavu Farkašovi, kteří se octli v tureckém vězení kvůli spolupráci s kurdskými milicemi. Případ měl dobrý konec a oba se nakonec mohli z tureckého vězení vrátit domů.  Pomáhám také rodičům v přeshraničních sporech o péči o jejich děti. 

Želivka

Dlouhodobě se věnuji problémům obcí nacházejících se v okolí přehrady známé jako Želivka. Mám radost z pokroku, kterého se zde podařilo dosáhnout. Překážku pro rozvoj zdejších vesnic představují striktní omezení v důsledku blízkosti vodní nádrže. Nyní se opravuje řada věci v obcích za dotace poté, co jsme se starosty uspořádali konferenci, jejímž účelem bylo řešení zmíněných problémů. Kvůli svému postavení mají v současné době tyto obce méně přísné podmínky pro čerpání dotací.

Srdcovka – broumovské kostely

Velmi mi také záleží na zachování staveb, které mají obrovský význam nejen pro duchovní život naší země, ale zanechávají výrazný otisk na krajině v mém okolí a jsou nedílnou součástí našeho kulturního dědictví. 

Už deset let se také snažím pomáhat se záchranou cenných barokních kostelů na Broumovsku, které patří k největším architektonickým skvostům v tomto regionu. Spolupracuji zde s místním farářem Martinem Lanžim a považuji za obrovský úspěch, že v roce 2022 se je podařilo zařadit mezi kulturní památky. Naší metou je ale zapsání na Seznam UNESCO. 

Nejedná se o jediné stavby, na kterých mi velmi záleží. Podporuji také stavbu kostela v Neratovicích, který se má zároveň stát významným komunitním centrem. Projekt jsem zaštítil společně s režisérem Jiřím Strachem a letos by se mělo začít stavět. Konečně!

Charita

Po celou dobu svého mandátu podporuji nejrůznější charitativní projekty. Měsíc po vypuknutí války jsem odjel s Charitou Znojmo do ukrajinského Lvova, kam jsme přivezli humanitární zásilku hygienických potřeb, léků či zdravotnických pomůcek. Zpět jsme vzali 18 žen a dětí. 

Letos v dubnu jsem ve spolupráci s Nikolou Garbaczovou shromáždil mnoho tašek dámského oblečení a kosmetiky, které jsme rozvezli do charitativních domovů. V tomto projektu bych chtěl i nadále pokračovat.